001  ^a10001935
100  ^a19891110a1981  k y0pory0103  ba
101 0 ^apor
102  ^aPT
200 1 ^aFísica^epara o 10º ano de escolaridade^ecurso complementar^fAlcina do Aido <et al.>
205  ^a7ª ed.
210  ^aLisboa^cSá da Costa^d1981
215  ^a328 p.^cil. ;^d24 cm
606  ^aFísica
675  ^a53(075)^vmed^zpor
702 1 ^aAido,^bAlcina do^4070
801 0 ^aPT^bBMB^c19950516^gRPC
920 n
921 a
922 m
923  
924  
925  
931 19891110
966  ^a32830017317^s53(075) FIS^4FGA^nEstado razoável; NR., 19 333^lBMB